top of page

Foglalkozások

Játékparkunkat  a legjobb minőségű eszközökből a korszerű pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználásával állítottuk össze. A gyerekek képességeiknek és életkoruknak megfelelően szabad és irányított, de mégis kötetlen tevékenységekben vehetnek részt.

 

A közösen végzett tevékenységek fejlesztik szociális készségeiket. Játékos formában tanulhatják meg a különféle mozgásformákat. Mondókák, énekek révén sajátíthatják el jobban anyanyelvüket. Kézműves foglalkozások során finom-motoros képességeik fejlődhetnek, megismerkedhetnek az alkotás örömével, és esztétikai érzékük is észrevétlenül fejlődik. A mozgásos feladatok révén az észlelés és érzékelés fejlődik, kialakul a helyes testkép, a térbeli tájékozódás javul. A játékok fejlesztik a jobb – bal agyféltekék összehangolását, a koncentrációs képességet, a ritmusérzéket, és elősegítik a beszédfejlődést.


A vezetett foglalkozások, kezdeményezések októbertől májusig, általában naponta 10 órakor kezdődnek (az ettől eltérő időpontot jelezzük), és az időtartamuk a gyermekek korához, fejlettségi szintjéhez, türelmükhöz igazodik.


A cél: nem egy konkrét produktum létrehozása, hanem az érdeklődés felkeltése, új anyagokkal, technikákkal való találkozás, a zene, a vers, a mondókák, énekek, mesék megismerése, melyek a magyar néphagyományokat adják át a gyerekeknek.

bottom of page